Telecentrický skener – Inline

Teleskener je robustní 2D měřící přístroj určený pro použití ve výrobě. Zvláštností teleskeneru je telecentrická optika na celé šířce až do 2000 mm s hloubkou ostrosti od 50 mm. Tím může být v průběhu jednoho snímacího cyklu změřeno více výrobků s rozdílnou výškou. Skener může změřit velké díly běbem pár vteřin. Tím je skener určen k použití např. v kovozpracovatelském průmyslu pro celkovou kontrolu rozměrů, ke změření desek plošných spojů, plastů nebo technických tkanin. Uživatel si může při měření vybrat, podle jaké normy budou k naměřeným hodnotám přiřazeny odpovídající tolerance. Další možností je nastavení měření s použitím tolerancí, které jsou vygenerovány na základě odpovídajícího výkresu výrobku. Po výběru požadovaných vnějších a vnitřních obrysů jsou po té výrobky automaticky změřeny.

Změření probíhá volitelně s podsvícením či nasvícením ze shora.

Skener může být použit také ke kontrole vad povrchů jako jsou škrábance, prohlubně, či díry po vzduchových bublinách v odlitcích. Teleskener může být zabudován přímo do výrobní linky, nebo může být použit jako volně stojící přístroj. Bez mechanického přenastavení mohou být vloženy a změřeny výrobky s rozdílnou výškou. Při měření je dosahováno měřící nejistoty 0,05 mm. Volitelně mohou být z nasnímaných dat objektů vytvořena výkresová data ve formě DXF souboru (reverse engineering). Vedle rozsáhlého základního programového vybavení pro měřící a zkušební funkce nabízíme také zákazníky specifikovaná řešení.