Kontrola povrchu

Firma alfavision vyvíjí postupy a techniky, Hardware, Software a také celé systémy pro zkoušení kvality vnějších a funkčních povrchů libovolných předmětů a výrobků.

Tyto systémy úspěšně zkoušejí kovové a plastové povrchy, povrchové úpravy, lakování a další šlechtěné povrchy na výskyt škrábanců, prohlubní, otvorů po vzduchových bublinách v odlitcích, zašpinění, bubliny, plochy po odloupnutí povrchové úpravy atd.

Použitím řádkových nebo plošných(maticových) kamer je u těchto systémů dosahováno fyzického rozlišení až 10 µm. Je možné zaznamenat jak 2D tak i 3D předlohy.

Analýza lokálních vlastností povrchů, porovnání s optimálním vzorkem nebo kombinace obou postupů jsou používány k detekování chyb povrchů.

Díky flexibilní výstavbě skenerů a flexibilním programům je možné kontrolu povrchů kombinovat se změřením obrysů a tvarů.